AB Poľov

Typ REALIZÁCIE

Monolitická stropná doska nad 1.NP, monolitická strešná atika a monolitické základové pätky

Lokácia

Košice

Rok

2021-2022