debnenie a leŠenie

Pre Sale 30% Off

Suppose end get boy warrant general natural. Delightful met sufficient projection ask. Decisively everything principles if preference do impression.

Pre-Order New Home Stuff

Do greatest at in learning steepest. Breakfast extremity suffering one who all otherwise suspected. He at no nothing forbade up moments.

Kladačský plán

Na základe požiadavky vieme vyhotoviť kladačský plán v cene prenájmu, ktorý udáva množstvo a rozmiestnenie debnenie.

4PhhFav_s_fss

Lešenie

Disponujeme viac ako 400 m2 rámovým, hliníkovým lešením, ktoré si môžete prenajať. 

Poradenstvo

Poradenstvo počas celej realizácie projektu, V prípade záujmu sa postaráme o montáž, demontáž alebo aj o kompletnú realizáciu monolitických konštrukcií.

2023 betcon.sk

Sociálne siete