NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme komplexné služby od návrhov až po finálnu realizáciu stavby.

Realizácie stavieb

Stavebná firma BETCONSTRUCT s.r.o. realizuje stavby rodinných domov, bytovej výstavby a budov občianskej vybavenosti, rekonštrukcie.

Servis pre stavebníka

Architektonické štúdie

Vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a dokladov potrebných pre realizáciu stavby v spolupráci so stavebným úradom a organizáciami s tým súvisiacimi.

Výsledkom štúdie sú výkresy a vizualizácie exteriéru alebo interiéru. Platí pre jednoduché stavby (do 300m2).

2022 Betcon.sk

Sociálne siete