NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme komplexné služby od návrhov až po finálnu realizáciu stavby.

Architektonické štúdie

Výsledkom štúdie sú výkresy a vizualizácie exteriéru alebo interiéru. Platí pre jednoduché stavby (do 300m2).

i

Servis pre stavebníka

Vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a dokladov potrebných pre realizáciu stavby v spolupráci so stavebným úradom a organizáciami s tým súvisiacimi.

Realizácie stavieb

Stavebná firma BETCONSTRUCT s.r.o. realizuje stavby rodinných domov, bytovej výstavby a budov občianskej vybavenosti, rekonštrukcie. Pri výstavbe používame moderné technológie, a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu. Dohliadame prísne na to, aby na naše stavby boli použité kvalitné materiály. Všetky stavebné úkony vykonávame odborne na základe našich bohatých skúseností.